ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ซัคเซส กรุ๊ป เอ้าท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส

บริษัท ซัคเซส กรุ๊ป เอ้าท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (SESCOM) ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย

เครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านพลังงาน ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ามีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Flexim จาก ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็น ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัทจนถึง ปัจจุบัน

 

ปรัชญาของบริษัทฯ คือ มุ่งเน้นในการนำเสนอและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและนำเสนอบริการท่ีดี ให้กับลูกค้า

 

Flow Rate Measument Services : บริการวัดอัตราไหล

เรามีบริการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและ gas หรือของเหลวในท่อ (Flow Rate) ด้วยเครื่องมือวัด (Ultrasonic Flow Meter) ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 0.5% ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวัดและตรวจสอบการไหลของน้ำและของเหลวในท่อ เช่น pump, fire pump, cooling water, water service เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการไหล (Flow rate) เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้เราทราบ ถึงประสิทธิภาพของระบบสูบต่างๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะที่มีเครื่องสูบน้ำเป็นส่วนประกอบทำให้ทราบถึงสมรรถนะ และสภาพของเครื่องสูบน้ำเป็นข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจในการซ่อมบำรุงและ การจัดการทางด้านพลังงาน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันในหลายหน่วยงาน หรือโรงงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการประหยัด พลังงานหรืออนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่งรวมถึงบริษัทยังให้บริการด้านการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลที่หน้างาน (On-site calibration) ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการส่งอุปกรณ์ไปสอบเทียบข้างนอก

 

บริษัทซัคเซส กรุ๊ป เอ้าท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด                                                                                                                                   © Copyright www.sescomservices.com

1/49 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21000 ประเทศไทย

โทรศัพท์ (66) 0-38686-838 แฟกซ์ (66)0-33650-690