เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก บริษัท ซัคเซส กรุ๊ป เอ้าท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (SESCOM) เป็น บริษัท โซนิเทก คอนโทรล จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และได้ทำการเปลี่ยนแปลง เว็ปไซต์ใหม่เป็น www.sonitekcontrol.co.th

หากท่านต้องการติดต่อหรือสนใจสินค้าของบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าไปที่เว็ปไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ซัคเซส กรุ๊ป เอ้าท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส

บริษัท ซัคเซส กรุ๊ป เอ้าท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (SESCOM)

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ด้านพลังงาน ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ามีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ FLEXIM จากประเทศ เยอรมนี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายรวมถึงบริการหลังการขายอย่าง เป็นทางการในประเทศไทย FLEXIM Thailand และเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทจนถึง ปัจจุบัน

 

ปรัชญาของบริษัทฯ คือ มุ่งเน้นในการนำเสนอและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและนำเสนอบริการทีดีให้กับลูกค้า

Flow Rate Measument Services : บริการวัดอัตราไหล

เรามีบริการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและ gas หรือของเหลวในท่อ (Flow Rate) ด้วยเครื่องมือวัด (Ultrasonic Flow Meter) ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 0.5% ทั้งนี้เพื่อใช้ในการวัดและตรวจสอบการไหลของน้ำและของเหลวในท่อ เช่น pump, fire pump, cooling water, water service เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราการไหล (Flow rate) เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้เราทราบ ถึงประสิทธิภาพของระบบสูบต่างๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแม่น ยำมากขึ้นโดยเฉพาะที่มีเครื่องสูบน้ำเป็นส่วนประกอบทำให้ทราบถึงสมรรถนะและ สภาพของ เครื่องสูบน้ำเป็นข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจการซ่อมบำรุงและการจัดการ ทางด้านพลังงาน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันในหลายหน่วยงาน หรือโรงงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการประหยัด พลังงาน หรืออนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง

Flexim Ultrasonic flow meter ชนิด clamp-on ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยยังสามารถ วัดได้ทั้ง Gas และ Liquid รวมถึง บริษัทยังให้บริการด้านการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลที่หน้างาน (On-site calibration) ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความยุ่งยากใน การส่งอุปกรณ์ไปสอบเทียบข้างนอก

Ultrasonic Flow Meter : Flexim แบรนด์จากประเทศเยอรมนี

Real time concentration, density and mass flow measurement

FLEXIM - PIOX S สามารถวัด concentration, density and mass flow แบบออนไลน์ เป็นการวัดแบบ clamp-on เหมาะสำหรับสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง หรือเป็นกรดโดยจะไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วตามหน้าแปลน ส่วน Process Refractometer PIOX R เป็นการวัดสารที่มีสถานะเป็น liquids โดยสามารถวัด % concentration โดยสามารถวัดได้ทั้ง density และ mass flow รวมถึงสามารถวัดสารเคมีที่มีความ purity มาก ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น โดยวัสดุที่สัมผัสกับสารเคมีนั้น มีให้เลือกหลากหลาย ให้เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีแต่ละชนิด รวมไปถึงสามารถทนการกัดกร่อนได้

 

Balance Flow Meter (BFM)

เทคโนโลยี Balance Flow Meter (BFM) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Nasa เป็นผู้คิดค้นและพัฒนามาจากเทคโนโลยี Orifice และจดสิทธิบัตร ภายใต้แบนรด์ A+K เพือนำไปแก้ปัญหา หลักการ Orifice ที่ต้องการระยะ straight pipe โดย Nasa ให้บริษัท Keyontechs เป็นผู้ผลิต โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน ในเชี่ยงไฮ้ เทคโนโลยี BFM ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 0.3 % สำหรับ Liquid และ 0.5% สำหรับ Gas ซึ่ง Accuracy ดีกว่า Orifice อย่างไรก็ตาม Orifice Plate ง่ายต่อการเสียหายอันเนื่องมากจากของแข็งที่อาจไหลปนมาจาก Process Fluid ซึ่งทำให้ Accuracy เสียไปด้วย หลักการทำงานของ Balance Flow Meter (BFM) โดยเมื่อของไหลไหลผ่าน Plate ของ BFM จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ Pressure ของพื้นที่ของการไหลอย่างทันทีทันใดบริเวณ Plate จะทำให้ของเหลว ไหลไม่เต็มท่อทั้งด้าน Upstream (ด้านหน้า) และ Downstream (ด้านหลัง)

ข้อดีของการเจาะรู แบบหลายรู (Multi hole) คือ

1. Pressure lose น้อยกว่าแบบ Orifice

2. ลดขนาด Straight Pipe Run ลงได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าติดตั้ง

3. Turndown Ration ดีกว่าแบบ Orifice คือ 10:1

4. อายุการใช้งาน ยาวนานมากกว่า เนื่องจาก แผ่น Plate ที่อยู่ด้านในเป็นการเจาะรูแบบแนวตรง ไม่เหมือนแผ่น Orifice Plate

5. สามารถวัดได้แบบ Bi-direction ไม่ว่าจะเป็น Flow ด้านบวก หรือด้านลบ

Success Group Outsourcing Services Co., Ltd.                                                                                                                                   © Copyright www.sescomservices.com

1/49 Sukhumvit Rd., Tambon Noenpra, Amphoe Mueang Rayong, Rayong  21000 Thailand.

Tel. (66) 0-38686-838 Fax. (66)0-33650-690